Obložkové zárubne

Rozmery stavebných otvorov pre obložkové zárubne: 

Menovité rozmery
interierových dverí                 

Rozmery stavebného otvoru

600 mm   x  1970 mm

690 mm  + - 10 mm  x  2020 mm  + - 10 mm

700 mm   x  1970 mm

790 mm  + - 10 mm  x  2020 mm  + - 10 mm

800 mm   x  1970 mm

890 mm  + - 10 mm  x  2020 mm  + - 10 mm

900 mm   x  1970 mm

990 mm  + - 10 mm  x  2020 mm  + - 10 mm

1000 mm  x 1970 mm

1090 mm + - 10 mm  x  2020 mm  + - 10 mm

1100 mm x 1970 mm

1190 mm + - 10 mm  x  2020 mm  + - 10 mm

1250 mm x 1970 mm

1350 mm + - 10 mm  x  2020 mm + - 10 mm

1450 mm x 1970 mm

1550 mm + - 10 mm  x  2020 mm + - 10 mm

1600 mm x 1970 mm

1700 mm + - 10 mm  x  2020 mm + - 10 mm

1650 mm x 1970 mm

1750 mm + - 10 mm  x  2020 mm + - 10 mm

1800 mm x 1970 mm

1900 mm + - 10 mm  x  2020 mm + - 10 mm

1850 mm x 1970 mm

1950 mm + - 10 mm  x  2020 mm + - 10 mm

 

Rozmery stavebných otvorov pre obložkové protipožiarne zárubne:

 

Menovité rozmery    
protipožiarnych  dverí             

Rozmery stavebného otvoru

600 mm   x  1970 mm

 710 mm  + 5 mm  x  2030 mm

700 mm   x  1970 mm

 810 mm  + 5 mm  x  2030 mm

800 mm   x  1970 mm

 910 mm  + 5 mm  x  2030 mm

900 mm   x  1970 mm

1010 mm  + 5 mm  x  2030 mm

1000 mm  x 1970 mm

1110 mm + 5 mm  x  2030 mm

1100 mm x 1970 mm

1210 mm  + 5 mm  x  2030 mm

1250 mm x 1970 mm

1360 mm  + 5 mm  x  2030 mm

1450 mm x 1970 mm

1560 mm  + 5 mm  x  2030 mm

1600 mm x 1970 mm

1710 mm  + 5 mm  x  2030 mm

1650 mm x 1970 mm

1760 mm  + 5 mm  x  2030 mm

1800 mm x 1970 mm

1910 mm  + 5 mm  x  2030 mm

1850 mm x 1970 mm

1960 mm  + 5 mm  x  2030 mm